Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Проф. д.ик.н. Соня Милева - Божанова

   

 

Проф. д.ик.н. Соня Милева - Божанова

 

проф. д. ик. н. Соня Варадинова Милева е преподавател към Стопанския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски". Има професионален опит и научни интереси в областта на икономиката на туризма, маркетинга и компетенциите на заетите в сферата на туризма.

 

Има множество публикации и участия в научни проекти, в т.ч. и опит като външен експерт към НАОА, ФНИ, НАПОО.

 

Заместник-председател е на Българската камара за образование, Наука и култура.

 

Владее английски, португалски и руски език.

 

Автобиография (pdf)

ResearchGate: Соня Милева-Божанова

 

Списък на публикациите