Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Гл. ас. д-р Мария Трифонова

   
MTrifonova

 

Гл. аc. д-р Мария Трифонова

 

 

Области на интерес

 

 • Възобновяеми енергийни източници- системна и пазарна интеграция, регулации, схеми за подпомагане и бизнес модели за развитие
 • Европейски регулации и политики в областта на енергията и климата, политики за декарбонизация
 • Енергийни преходи и модели за икономически анализ на енергийните преходи
 • Институционална икономика

 

Проекти

 

 • Коордниция и управление на българското участие във финансираните от ЕК проекти PV Grid и NanoPhoSolar
 • Участие в международния научен проект MEDEAS, част от SHAPE ENERGY, финансиран по програма H2020
 • Принос към редица проекти на European Institute for Energy Research (EIFER) в периода 2016-2017 г.

 

Публикации

 

Членства

 

 

Курсове

 

 • Възобновяеми енергийни източници и биогорива (лекции, магистри)
 • Устойчиво управление на енергийните системи (лекции, магистри)
 • Икономика на инфраструктурата и мрежовите индустрии (лекции, магистри, асистиращ преподавател)
 • Регулирани услуги, пазари и ценообразуване (лекции, магистри, асистиращ преподавател)
 • Икономика на околната среда (лекции, магистри)
 • Пари, банки и финансови пазари (упражнения, бакалаври)
 • Икономика и управление на предприятието (лекции, бакалаври)

 

Повече информация (CV): https://europa.eu/!QP79Nf

email: mgtrifonova@feb.uni-sofia.bg

ResearchGate: Mariya Trifonova

Приемно време: понеделник, 14:00-15:00 ч., ст. 111 и след предварителна уговорка