Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Ас. Васил Караиванов

   

ас. Васил Караиванов

VasilKaraivanov

 

Ас. Васил Караиванов е асистент по дисциплината "Пари, банки и финансови пазари".

 

Още от 2001 г. работи във финансовия сектор и в частност капиталовите пазари, което му помага да внесе практическия опит в преподаването. Също е асистент по „Теория и управление на инвестициите“ в магистърските програми на Катедра „Икономика“, лицензиран брокер е на ценни книжа и инвестиционен консултант.

 

Научните му интересите са в областта на финансовите пазари и икономическия растеж.

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"