Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / Излезе от печат книгата "Институционална икономика. Възможности и неизползван потенциал" на доц. д-р Тодор Попов и доц. д-р Теодор Седларски

   

12.03.2012

 

Излезе от печат книгата "Институционална икономика. Възможности и неизползван потенциал" на доц. д-р Тодор Попов и доц. д-р Теодор Седларски

 

InstitucionalnaIkonomika-front

Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012 г., ISBN 978-954-07-3124-7

 

Книгата Институционална икономика: възможности и неизползван потенциал представя теоретичните основи и главните изследователски направления в т. нар. нова институционална икономика (НИИ), която дава възможност да се разберат множество обществени процеси извън обхвата на традиционната икономическа теория.

Изданието включва темите типология, произход и същност на институциите, теория на транзакционните разходи, теория на пазара, теория на правата на собственост и теория на държавата. Това съдържание следва очертаващата се като всеобща структура на подобни изследвания, съдържаща се в монографиите (които до голяма степен са и учебници) на Р. Познър (в САЩ), на Фуруботън и Рихтер (в Германия и САЩ), на А. Аузан (в Русия) и др.

На редица места авторите на настоящия труд излизат от рамките както на методологическия индивидуализъм, така и на икономическия детерминизъм, което е довело до оригинални изводи, хипотези и до алтернативни решения в сравнение с общоприетите в новата институционална икономика.

Доц. д-р Тодор Попов и доц. д-р Теодор Седларски са преподаватели в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който се отличава с дългогодишна традиция в преподаването и научните изследвания в областта на новата институционална икономика. Книгата е предназначена както за студенти, изучаващи дисциплината институционална икономика, така и за по-широк кръг читатели с интереси в обществените науки.