Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Асоциирани преподаватели / Доц. д-р Владимир Пеовски - пенсиониран

   

VladimirPeovski

Доц. д-р Владимир Радев Пеовски

С 40-годишна преподавателска дейност в СУ „Св. Климент Охридски“, Нов български университет и Бургаски свободен университет. Има опит в стопанския и публично-административния сектор: председател на съвета на директорите на „Медика“ АД Сандански, началник управление в Министерството на промишлеността, експерт към Икономическата комисия на Народното събрание.

 

Преподавани дисциплини

  • Обща икономическа теория Икономика на труда
  • Пазар на труда и индустриални отношения
  • Икономически начин на мислене – нетрадиционни приложения

 

Избрани публикации

Пеовски, В. Икономика на институциите. София: ИК „СЕПА ИНФОМА”, 2013. ISBN 978-954-95299-4. Пеовски, В. - Икономическият човек: методологическа релевантност на модела. Сп. Икономическа мисъл, 2003, № 5, с. 3 – 23. ISSN 0013- 29993.

Пеовски, В. - Капитал и капиталов пазар: Микроикономика.София: ГорексПрес, 2003, с. 267 – 283. ISBN 954-616-120.

Пеовски, В. - Трансформация на социалистическите (плановите) икономики в капиталистически (пазарни): Макроикономика. София: ГорексПрес, 2004, с. 347 - 376. ISBN 954-616-140-3.

Пеовски, В. - Поведенчески модели на участниците в политическия обмен - Годишник на СУ”Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, 2016, с.217 – 247. ISSN 1311-8420, -ISSN 1311-8420.

Пеовски, В. - Семейството и трудовият пазар – сп. „Икономическа мисъл”, 2014, № 2 - 3 – 21. ISS 0013- 2993.

Пеовски, В. - За ролята на нормативните съждения в икономическата наука –,сп. „Икономически и социални алтернативи”, 2014, №1с.108 - 120 ISS 1314- 6556.

 

Научни интереси

  • Икономическа методология
  • Институционалната икономика
  • Икономика на труда
  • Индустриалните отношения
  • Историята на икономическите учения

 

Контакти

email: v.peovski@feb.uni-sofia.bg

Адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, кабинет 502

 

Приемно време

Понеделник, 13.00-14.00, MS Teams, след потвърждение по имейл

 

Профили в научни платформи

ResearchGate

 

Списък на публикациите

CV на български език