Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Стартира стажантската програма на Пощенска банка

   

18.05.2021

 

Стажантската програма на Пощенска банка представлява структурирано образователно практическо занятие което има за цел да предостави в синтезиран вид модела на банковия бизнес в различните му аспекти.

3qMURpJ5DukBFSK6ylGjIjulMkvTvqiKTPP9aBPj

Продължителността на Стажантската програма е от 1 до 3 месеца с опция да бъде продължена до 6 месеца Целта е да бъде максимално адаптирана към текущите ангажименти на студентите.

 

Работно време

Работното време може да бъде фиксирано по желание на стажанта, съответно 4 часа, 6 часа и 8 часов работен ден което също дава допълнителна гъвкавост и комбиниране на програмата с учебния процес.

Стажантската програма има план за обучение който гарантира получаване на конкретни базови познания и умения. Програмата е платена съгласно фиксираната часова ставка. Стажантската програма предвижда всеки стажант да има Ментор чиято функция е да навигира и подпомага стажанта в хода на програмата, както и да следи за изпълнение на поставените цели за придобиване на знания и умения от стажанта. При завършване на Стажантската програма, Банката издава сертификат/документ за завършен стаж който следва да послужи пред съответните учебни заведения. Възможна е опция за договаряне на постоянна заетост на стажанта след завършване на стажа, при наличие на свободен щат на съответното бизнес звено.

 

Как се кандидатства?

Кандидатстването се осъществява чрез изпращане на автобиография на имейл: jobs@postbank.bg

Повече информация можете да намерите тук .