Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / НИС Петрол ЕООД търси Експерт икономически въпроси

   

11.10.2021

 

 

На територията на Република България НИС Петрол ЕООД се представя с марката Gazprom, изразено в развитието и налагането на търговски обекти - бензиностанции с търговската марка Gazprom, както и в развитие търговията на едро с горива.

Компанията търси да назначи: Експерт икономически въпроси

economist-job-description-4086x2499-20201114

 

Основни задължения:

 • Годишно и тримесечно планиране на OPEX (Бизнес план, QPR);
 • Месечно планиране на OPEX (оперативен план);
 • Доклади до ръководството и до дружеството майка за резултатите, анализирайки резултатите;
 • Анализи на отчети OPEX и EBITDA, факторни анализи;
 • Провежда годишен опис за всички категории активи и пасиви;
 • Изготвяне на предложения за обезценка / отписване на задължения, вземания и активи;
 • Подготовка, координиране и прилагане на вътрешни процедури, обхващащи: годишни, месечни и други инвентаризации, получаване и приемане на фактури и всяка друга дейност, свързана с финансов контрол;
 • Изчисляване на икономическата ефективност на инвестиционните проекти;
 • Получаване и контрол на всички банкови извлечения;
 • Контрол на вземанията от парични средства, генерирани от оперативните дейности;
 • Всички други дейности, свързани с управлението на финансовите ресурси.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование, икономическа специалност;
 • Владеенето на английски е задължително; руски или сръбски език ще се считат за предимство;
 • Гъвкавост, устойчивост на промени и работа в екип;
 • Отлично познаване на еxcel и рower рoint; работа със SAP ще се считат за предимство.

 

Ние предлагаме:

 • Безсрочен трудов договор с НИС Петрол ЕООД;
 • Мотивираща работна атмосфера;
 • 20 дни платен годишен отпуск;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Участие в мотивационна система.

С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си „НИС Петрол“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г., Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

 

Лице за контакт: г-жа Христина Христова, мениджър Човешки ресурси: hristina.hristova@nis.eu