Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Набиране на кандидати за заемане на длъжност „експерт” в Държавна агенция „Национална сигурност”

   

15.12.2020

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно: Набиране на кандидати за заемане на длъжност „експерт” в Държавна агенция „Национална сигурност”

 

С настоящето желаем да Ви уведомим, че Държавна агенция „Национална сигурност” има необходимост от назначаване на служители, както следва:

- Специализирана административна дирекция „Човешки ресурси” – 1 брой;

- Специализирана административна дирекция „Финансово-стопанска и управление на собствеността” – 2 броя.

 

Изисквания към кандидатите:

- да имат българско гражданство;

- да са навършили пълнолетие;

- да не са поставени под запрещение;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- да не страдат от психични заболявания;

- да не употребяват наркотични вещества;

- да не осъществяват дейност против националната сигурност;

- да не осъществяват дейност, насочена срещу обществения ред;

- да имат завършено висше образование /образователно-квалификационна степен “бакалавър” или по-висока/.

 

Етапи по процедурата за изучаване на кандидатие

- оценка на нивото на езикова култура;

- оценка на нивото на обща компетентност;

- тест за интелигентност;

- психологично изследване;

- полифизиографски тест.

 

При проявен интерес може да изпратите автобиография и мотивациотто писмо до 29.01.2021г. на Georgi.Laskov@dans.bg.