Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД търси за своя офис в София служител за длъжността специалист в Отдел „Финансов анализ“

   

27.09.2021

 

„Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД предлага инвестиционни продукти и услуги за местни и чуждестранни индивидуални клиенти и институционални инвеститори. Компанията е едно от най-големите управляващи дружества в България, специализирано в предоставянето на услуги по управление и консултиране на финансови активи. Към 31.08.2021 г. дружеството управлява и консултира активи на стойност над 5,013 млрд. лева.

careerbuilder-ar_post-3584

Основни дейности:

 • Извършва анализ на българския и чуждестранни капиталови пазари, включително проучване на различни финансови инструменти и събиране и обобщаване на информация за тях;
 • Събира и обработва информация за публични дружества и за дружества, които осъществяват първично публично предлагане на ценни книжа, включително за техните финансови показатели и други необходими данни;
 • Извършва анализ на различни подсектори от финансовия сектор на икономиката, включително пазарни дялове на отделните участници и структура на техните активи и пасиви, основни трендове и ключови показатели;
 • Подпомага дейността на Отдел „Управление на портфейли“ посредством изготвянето на посочените по-горе анализи, както и на други необходими справки, доклади и документи.

 

Изисквания:

 • Приемат се и кандидатури на студенти последен курс на обучение в специалностите „Финанси“, „Стопанско управление“, или сходни;
 • Компютърна грамотност, в това число отлично владеене на MS Excel - ежедневната работа е изцяло свързана с използване на програмата;
 • Свободно владеене на английски език;
 • Наличие на аналитично мислене;
 • Умение и желание за бързо учене.

 

„Ди Ви Асет Мениджмънт“ предлага за своите служители:

 • Възможност за кариерно развитие в екип от професионалисти;
 • Допълнително здравно и допълнително пенсионно осигуряване;
 • Удобства в офиса и събития за сплотяване на екипа.

 

Ако проявявате интерес към тази кариерна възможност, моля кандидатствайте на office@dvam.bg като изпратите Ваши биография и мотивационно писмо. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в най-кратки срокове. Информацията, която предоставяте, ще бъде обработвана само за целите на подбора на персонал за конкретната длъжност и при стриктно спазване на нормативните изисквания в областта на защитата на личните данни.