Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Полезна информация за студенти / Стопанският факултет и Българската банка за развитие (ББР) организират „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“

   

20.10.2021

 

Стопанският факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“ в периода 22-24 февруари 2022 г. Академията се реализира дистанционно от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет с подкрепата на магистърски програми „Икономика и управление на публични ресурси“, „Отговорно и устойчиво управление“ и „Финанси, инвестиции и финтех“ в рамките на подписаното споразумение между СУ „Св. Климент Охридски“ и „Българска банка за развитие“ АД.

0001

Регистрация: Форма за регистрация

Защо да участвам в академията?

 • По-добри шансове за кариерно развитие
 • Нови и актуални знания за зелени финанси, практики за устойчив и зелен бизнес
 • Участие в проучвания и научни изследвания в областта на банковата дейност
 • Участие при обработка на статистически данни, финансови инструменти, управление на средства от Европейския съюз.

 

На участниците ще бъде издаден документ от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от ВУ в двумесечен срок (ПМС №215/12.08.2004 г.).

В рамките на Академията ще се проведе и конкурс ,,Млад финансист“ 2021 за есе по темата „Нужни ли са ни зелени финанси?“.

Конкурсът бе открит на 19 октомври 2021 г. Есетата се изпращат на следната електронна поща: web-events@mercury-bg.com в срок до 15 декември 2021 г.

 

Жури в състав:

Председател: София Касидова, началник отдел „Стратегически анализи и развитие“, ББР

Членове:

 • доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, Стопански факултет
 • гл. ас. д-р Марина Стефанова, Стопански факултет
 • доц. д-р Марселен Йовоган, Стопански факултет
 • Павел Иванов, Институт за публична администрация

 

На 15 януари 2021г. ще бъдат обявени победителите, заемащи първите три места.

Наградите са следните:

 • Първо място: 400лева
 • Второ място: 300 лева
 • Трето място: 200 лева
 • 2 насърчителни награди от по 50 лева

 

Участници в конкурса могат да бъдат студенти (бакалавър или магистър), докторанти и асистенти в български и чуждестранни университети, представители на публичната администрация, както и всеки с дейност в областта на икономиката, финансите или други социални, стопански и правни науки, имащи общо с темата. Есетата трябва да бъдат написани на български език. Пълният текст на разработката трябва да бъде до 3 страници, в размер А4 на Word или PDF документ. Шрифт – Times New Roman, 12 пункта. Текстът да бъде двустранно подравнен.

В текста да не се посочва името на автора!

Участниците изпращат личните си данни на отделна страница: име, презиме, фамилия; местоживеене; адрес за кореспонденция, мобилен телефон; e-mail; име на организацията, от която участва и неговата специалност, длъжност или др.

При въпроси, моля да се свържете на следния имейл адрес: web-events@mercury-bg.com

 

За повече информация: