Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / "Харвардски курсове" / Новини за "Харвардските курсове" / 71 студенти получиха сертификати за успешно завършили „Харвардските курсове“ към Софийския университет

   

07.10.2016

71_studenti_poluchiha_sertifikati_za_uspeshno_zav_rshili_harvardskite_kursove_k_m_sofijskiya_universitet_medium200x200

 

В аудитория „Америка за България“ на Ректората се проведе церемония по официалното връчване на грамотите на завършилите "Харвардските курсове" към Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". 71 студенти получиха сертификати за успешно завършили курсовете „Микроикономика на конкурентоспособността“ (Microeconomics of Competitiveness, MOC) и „Икономически растеж и развитие на нациите“ (Raising a Nation, RAN).

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова поздрави успешно завършилите курса от името на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков . „Имам честта и огромната радост да ви поздравя за успеха, който сте постигнали, но преди това и за избора, който сте направили“, обърна се проф. Божанкова към студентите. Тя ги поздрави за избора им да бъдат част от обучение, което им дава път и смелост да продължат напред – не само в България, но и по целия свят. Тя пожела успех на курсистите и изрази надеждата, че квалификацията, която са получили, ще бъде още една успешна стъпка в тяхното бъдещо развитие като специалисти.

1

Деканът Стопанския факултет доц. д-р Теодор Седларски , който е академичен директор на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност , също поздрави студентите и заяви, че проектът „Харвардски курсове“ се е утвърдил през годините като едно от най-успешните начинания в Стопанския факултет и е допринесъл за престижа на Софийския университет и на факултета като средище, където чрез съвременни методи на преподаване студентите от цялата страна се запознават с актуално икономическо знание, насочено към непосредствената цел на подобряване на благосъстоянието в националното стопанство. Доц. Седларски изрази удовлетворението си, че завършилите курсисти поддържат активни контакти помежду си и образуват междувременно влиятелна алумни мрежа. Доц. Седларски изказа надеждата си, че ще продължат в бъдеще да работят заедно по проекти с Университета и Стопанския факултет.

2

Изпълнителният директор на Фондация „Америка за България“ Десислава Тальокова поздрави курсистите за постигнатия от тях успех. Тя разказа, че с много от студентите се е виждала на различните събития, които Фондацията подкрепя и отбеляза, че досега организацията е подкрепила много инициативи в България на обща стойност 184 милиона долара: „За мен по-важното е, че 105 милиона от тях са вложени в подкрепа на българското образование и на хора като вас, които дават надежда, че България имат бъдеще и то ще е добро“.

3

Асен Василев и Кирил Петков, възпитаници на Харвардския университет, които са водещите преподаватели в екипа на програмата, също отправиха поздравления към курсистите.

Кирил Петков припомни, че курсовете са започнали преди девет години, а днес вече има 400 студенти, които са завършили успешно програмата –„Осъзнавам, че ние не сме направили един курс, а заедно с вас правим едно общество. Това общество започна да работи по абсолютно неформален начин, но със страхотни резултати“. Той посочи, че вече се провеждат различни инициативи, организирани от самите курсисти, и ги призова да запазят това общество, да го развиват и когато намерят добра кауза, да работят за нея. Кирил Петков добави още, че през 2016 г. ще бъде преподписан договор със Софийския университет за продължаване на програмата през следващите 10 години.

4

Асен Василев отбеляза, че България има нужда от хора, които да мислят за страната си и подчерта необходимостта тези хора да имат познанията и уменията да направят нещо за развитието на българското общество и икономика. Той призова всички да осъзнаят, че ако искаме да се промени нещо в България, трябва да го направим самите ние.

„Всяка една нация и всяка една държава е отражение на най-активните хора в тази държава“, каза Асен Василев. По думите му, ръководителите на програмата са се опитали да предат на своите студенти много и различни гледни точки. Той изрази надеждата си те да са разбрали, че към всеки проблем има поне две гледни точки, а към някои поне девет и ги призова в процеса на развитие и на търсене да изградят своя гледна точка, която да приложат на практика.

7

„Единственото нещо, което искам да ви оставя като отговорност, завършвайки този курс, е че вие имате отговорността да действате – какво, как, кога, защо и по какъв начин е изцяло във вашите ръце“, каза още Асен Василев.

"Харвардските курсове" към Стопанския факултет се провеждат в тясно сътрудничество с Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност, афилиран с Института по стратегии и конкурентоспобност към Harvard Business School (САЩ).

8

Микроикономика на конкурентоспособността (Microeconomics of Competitiveness, MOC) е специален курс, разработен в Бизнес школата на Харвардския университет от проф. Майкъл Портър и негови колеги от Института за стратегии и конкурентоспособност към Харвардския университет, предназначен за преподаване в избрани университети по света. Подходът към проблематиката на курса по конкурентоспособност и икономическо развитие е отдолу-нагоре, от микроикономическа перспектива, която липсва в повечето традиционни лекционни курсове, посветени на икономическото развитие. Той не само предава знания, но и има за цел да бъде средство в ръцете на съответния университет да повлиява и подпомага процеса на икономическо развитие в съответната страна или регион.

Главните теми в курса “Микроикономика на конкурентоспособността” включват: Фирми, отрасли и международна конкуренция; Райони и клъстери; Политики за страните и регионите; Теми за напреднали: Привличане на чуждестранни инвестиции; Процесът на икономическо развитие.

Софийският университет “Св. Климент Охридски” със своя Стопански факултет е част от световната мрежа за преподаване на курса “Микроикономика на конкурентоспособността” и предлага обучението за нуждите на българските фирми, държавни институции и неправителствени организации. Курсът е част от учебния план на магистърската програма по Приложна икономика в Стопанския факултет. Подробна информация за курса на английски език: http://economicstrategy.org/program/moc/

10

Икономически растеж и развитие на нациите (Raising a Nation: Perspectives on Growth and Development, RAN) е вторият от афилираните курсове към Бизнес школата на Харвардския университет.

Всеки студент, който е завършил двата курса, получава удостоверение от Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност за успешно участие в програмата. “Икономически растеж и развитие на нациите” следва формата, натоварването и нормите на академичната етика в Харвардската бизнес школа. Курсът е сериозно академично предизвикателство за студентите, но и значим източник на удовлетворение от положените усилия за тези, които успеят да го завършат. Удостоверението за завършените курсове осигурява възможност за членство в световната мрежа по Микроикономика на конкурентоспособността (MOC) на проф. Майкъл Портър.

1

В курса се разглеждат два основни въпроса: 1) защо някои страни са много богати, а други много бедни; и 2) какво може да се направи в областта на икономическата политика, за да се промени това.

В курса се търсят социалните, икономическите, политическите и дори културните обяснения за разликите в темповете на растеж и равнището на дохода в страните по света.

2

От една страна курсът дава познания относно икономическите теории, които обясняват различията в дохода и темповете на растеж, както и представя емпирични свидетелства, подкрепящи или отхвърлящи тяхната валидност. От друга страна се търси връзката с практиката чрез разглеждането на специфични казуси, които осветляват релевантността на представените теории и онагледяват приложните аспекти на реалното провеждане на стопански политики. Накратко, курсът предлага баланс между перспективите на академичния изследовател и практикуващия политика на растежа. Подробна информация за курса на английски език: http://economicstrategy.org/program/ran/