Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / FEBA TV - видео новини / Видео-представяне на учебни дисциплини

   
   
   

Business Process Modeling & Reengineering

д-р Борис Борчев

2020 г.

Интегрирани маркетингови комуникации

д-р Деница Гаврилова

2014 г.

Теория и управление на инвестициите

проф. д-р Стефан Петранов

2014 г.

Икономика и управление на туризма

проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова

2014 г.

Икономически теории

доц. д-р Теодор Седларски

2014 г.

Пари, банки и финансови пазари

гл.ас. д-р Георги Ганев

2014 г.

Макроикономика

гл.ас. д-р Георги Ганев

2014 г.

Основи на статистиката

проф. д.ик.н. Георги Чобанов

2014 г.

Вземане на решения при риск и неопределеност

проф. д-р Георги Менгов

2014 г.