Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Разпис на лекциите в магистърските програми за летен семестър на уч. 2011-2012 г.

   

17.02.2012

 

 

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ,
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2011-2012 Г.

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за летния семестър , които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета.

Моля, следете информацията на сайта.

Инспектор „Учебна дейност”

 

С решение на Факултетен съвет от 14.04.2009 г. студентите магистранти в Стопански факултет могат да посочват като изборни дисциплини всички предмети, предлагани в магистърските програми на факултета (изборни или задължителни за останалите специалности).

 

Магистърски програми по Икономика за ИКОНОМИСТИ

 

Счетоводство и контрол
Директор: проф. д.ик.н. Георги Чобанов

Макроикономика
Директор: доц. д-р Тодор Попов

Икономика на фирмата
Директор: доц. д-р Димитър Стефанов

Финанси и банково дело
Директор: доц. д-р Мария Видолова

Статистика и финансова иконометрия
Директор: доц. д-р Боян Ломев

Икономика и управление на образованието, науката и иновациите
Директор: доц. д-р Албена Вуцова

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги
Директор: проф. д.ик.н. Г. Чобанов, Николай Минков

Икономика и управление на сгради и съоръжения
Директор: проф. д.ик.н. Желю Владимиров

Актюерство и управление на рискa

Директор: доц. Цветан Игнатов

Икономика и управление на логистиката и веригите за снабдяване

 

Магистърски програми по Икономика за НЕИКОНОМИСТИ

Макроикономика - II семестър

Макроикономика - IV семестър

Икономика на фирмата - II семестър

Икономика на фирмата - IV семестър

Статистика и финансова иконометрия - II семестър

Статистика и финансова иконометрия - IV семестър

Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги - II семестър

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги - IV семестър

Икономика и управление на сгради и съоръжения - II семестър

Икономика и управление на логистиката и веригите за снабдяване - II семестър

Икономика и управление на образованието, науката и иновациите - II семестър

Икономика и управление на образованието, науката и иновациите - IV семестър

Актюерство и управление на риска - II семестър

Актюерство и управление на риска - IV семестър

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - МОДУЛИ:

Бизнес администрация – Модул Стратегическо развитие
Директор: проф. д-р Анастасия Бънкова

Бизнес администрация – Модул Развитие на човешкия капитал
Директор: проф. д.ик.н Желю Владимиров

Бизнес администрация – Модул Маркетинг
Директор: проф. д-р Невяна Кръстева

Икономика и управление на туризма
Директор: доц. д-р Соня Милева

Икономика и управление на публичния сектор
Директор: доц. д-р Ал. Николов

Управленски информационни системи
Директор: доц. д-р Красимира Швертнер

Бизнес администрация – Икономика и управление на здравеопазването
Директор: проф. д-р Анастасия Бънкова

Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство
Директор: доц. д-р Соня Милева

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ ПО:

(II СЕМЕСТЪР)

„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ”
„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
„ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА”
„ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР”
"ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО"
"УПРАВЛЕНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ"

Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство
Директор: доц. д-р Соня Милева

 

(IV СЕМЕСТЪР)

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – МОДУЛ СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – МОДУЛ РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – МОДУЛ МАРКЕТИНГ

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА

Икономика и управление на публичния сектор
Директор: доц. д-р Ал. Николов

Управленски информационни системи
Директор: доц. д-р Красимира Швертнер

Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство
Директор: доц. д-р Соня Милева