Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Кампания за подаване на документи за държавни и европейски стипендии през летния семестър на учебната 2012/2013 г.

   

01.04.2013

 

Уважаеми колеги,

 

Започва кампания за подаване на документи за държавни стипендии през летния семестър на учебната 2012/2013 г.

 

В стая 401:

1 до 4 април 2013 г. от 16,00 -18,00 ч.: Специалност Икономика

8 до 11 април 2013 г. от 16,00 -18,00 ч.: Специалност Стопанско управление

 

Подаване на документи по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за летния семестър на учебната 2012/2013 г.

 

В стая 401:

1 до 4 април 2013 г. от 16,00 -18,00 ч. Специалност Икономика

8 до 11 април 2013 г. от 16,00 -18,00 ч. Специалност Стопанско управление

15 до 18 април 2013г. от 14,00 - 17,00 ч. Специалност Икономика

22 до 25 април 2013г. от 14,00 - 17,00 ч. Специалност Стопанско управление

29, 30 април 2013 г. (вторник) до 12.00 ч. всички специалности

 

Инспектори: Л. Димитрова; Н. Милева