Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Избор на профилиращо обучение (специализация) през летния семестър

   

05.02.2013

 

Уважаеми колеги,

 

Съгласно учебните планове на Вашите магистърски програми в рамките на втория семестър трябва да преминете през ПРОФИЛИРАЩО ОБУЧЕНИЕ в различни специализации (изключение правят програмите "Финанси и банково дело" и "Счетоводство и контрол")

 

За целта е нужно В СРОК ОТ 7 ДО 21 ФЕВРУАРИ 2013 г. да заявите своето предпочитание за профил на обучение в системата SUSI-4 ("Избираеми дисциплини). ИЗБИРАЙТЕ САМО ЕДНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (НАЙ-ЖЕЛАНАТА ОТ ВАС)!

 

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРИРАНЕТО ЗА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2012/2013 Г. В СУСИ4 ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 27.02.2013! МОЛЯ НА ТОЗИ ЕТАП ПОСОЧВАЙТЕ САМО ИЗБРАНАТА ОТ ВАС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ!

 

Допълнителни указания за програмите по Бизнес администрация

Допълнителни указания за програмата Приложна икономика

Допълнителни указания за програмата Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги