Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Дати за защити на магистърски тези - ноември 2014

   

23.10.2014

Получаване на заявление за защита на магистърска теза и извлечение с оценки и кредити /академична справка/ през ноември 2014 от инспектор – магистри - кабинет 401:

28, 29, 30 октомври 2014г. 9,00 - 11,00 /15,00 - 17,00.

03, 04, 05, ноември 2014 г. 9,00 - 11,00 / 15,00 - 17,30

Предаване на магистърски тези за ноември защита 2014 г. по катедри:

 

ИКОНОМИКА

 

Макроикономика, Икономика на фирмата - защитата се състои на 26 ноември 2014 г. от 9.00 ч. в Стопанския факултет, зала 304

Предаване на дипломни работи в каб. 503

Дати за предаване: 06.11.2014 от 17.30-18.00 ч., 12.11.2014 от 16.00 - 17.00 ч.

 

Статистика и финансова иконометрия, Управленски информационни системи, Актюерство и управление на риска - защитата ще се състои на 24 ноември 2014 г. от 9.00 ч. в Стопанския факултет, зала 417

Предаване на дипломни работи в каб. 504

Дати за предаване:

06.11.2014 (четвъртък) от 17.00 до 19.00 ч.

07.11.2014 (петък) от 12.00 до 14.30 ч.

 

Финанси и банково дело, Счетоводство и контрол – защитата ще се състои на 18 ноември 2014г., вторник от 9.00 ч., зала 417

Предаване на дипломни работи Счетоводство и контрол

7 ноември от 14-19 часа, каб. 101.

Предаване на дипломни работи Финанси и банково дело

7 ноември от 17.30 – 19.00 часа 126 каб.

 

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ – БА - Стратегическо управление, БА –Развитие на човешките ресурси - защитата ще се състои на 28 ноември 2014 г. от 9.00 ч. в Стопанския факултет, зали 304, 420 и 524

Предаване на дипломни работи : 28 октомври (вторник), 10-12 часа, каб. 326, 4 ноември (вторник), 10-12 часа, каб. 326

 

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЛИТЕ – Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналнитеуслуги, Икономика и управление на туризма, Икономика и управление на публичния сектор, Икономика и управление на науката, образованието и иновациите, Икономика и управление на сгради и съоръжения, Икономика и управление на аграрния сектор – защитата се състои на 18 ноември 2014 г. от 9.00 ч. в Стопанския факултет, зала 304

Приемно време за предаване на работите:

- 30 октомври (четвъртък) - 16-19 ч., стая 122

- 31 октомври (петък) - 15-18 ч., стая 122