Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / Трима нови професори в Стопанския факултет - проф. Бънкова, проф. Кръстева и проф. Владимиров

   

04.10.2011

 

Дългогодишните преподаватели в катедра Стопанско управление д.ик.н. Желю Владимиров, д-р Анастасия Бънкова и д-р Невяна Кръстева заемат от учебната 2011/2012 г. академичната длъжност "професор" след проведен конкурс в съответствие с разпоредбите на Закона за развитие на академичния състав в Република България.