Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / Статия на проф. Иван Иванов, публикувана в списание с отворен достъп и импакт фактор, финансирана по проект "Наука и бизнес"

   

18.03.2013

 

Статия на проф. Иван Иванов, публикувана в списание с отворен достъп и импакт фактор, финансирана по проект "Наука и бизнес":

 

Accelerated LMI solvers for the maximal solution to a set of discrete-time algebraic Riccati equations

 

Appl. Math. E-Notes, 12(2012), 228-238

 

http://www.math.nthu.edu.tw/~amen/