Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / Публикувана статия на ас. Боряна Богданова и проф. Иван Иванов в сп. Applied Financial Economics