Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / Проф. Румен Георгиев: "Механизмът на лихвените проценти и кризата"

   

11.12.2010

Проф. д.ик.н. Румен Георгиев:

 

Механизмът на лихвените проценти и кризата (блог)

 

Студията е под печат в списанието на Стопанската академия „Д. Ценов“ – гр.Свищов „Народостопански архив“, бр.4/2009