Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Държавни изпити за ОКС "Бакалавър"

   

Държавен изпит за квалификационно ниво Бакалавър

Специалност Дата Зала Час
„География” 06.02.2024 г.
04.09.2024 г.
9:00
„Геология” 06.02.2024 г.
04.09.2024 г.
9:00
„Туризъм” 10.07.2024 г.
04.09.2024 г.
252 9:00
„История и география” и „География и биология” 10.07.2024 г.
04.09.2024 г.
245 9:00
„Регионално развитие и политика” 06.02.2024 г.
04.09.2024 г.
9:00
„География и английски език” 10.07.2024 г.
04.09.2024 г.
277 9:00
„Геопространствени системи и технологии” 10.07.2024 г.
04.09.2024 г.
242 9:00

 

Писмен държавен изпит по английски език за квалификационно ниво Бакалавър

Специалност Дата
„География и английски език” 8.07.2024 г.
11.09.2024 г.

 

Интегрален практико-приложен държавен изпит по География за квалификационно ниво Бакалавър

Специалност Дата
„История и география” 7.05.2024 г.