Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Алумни клуб

   

Целта на създаването на Алумни клуба е да се проследи реализацията на кадрите, които факултетът подготвя на пазара на труда. От друга страна Алумни клубът подпомага дейността на Факултета посредством изготвянето на предложения и идеи по актуални и важни за студентите на факултета въпроси; експертен опит и стратегии за развитие на факултета; възможности за реализация на партньорства, съвместни проекти, инициативи и др.

 

Алумни клубът ще реализира своята съвещателна и консултативна дейност в полза и в подкрепа на развитието на факултета за споделяне на опит, успешни практики и устойчивост на постигнатите резултати и ще изработва работни предложения за евентуална бъдеща реализация.

 

За да станете член на клуба е необходимо да попълните анкетната карта, която може да намерите тук и да я изпратите на адрес: alumni_reg@gea.uni-sofia.bg.

 

Списък на завършилите ГГФ