Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Докторанти / Мобилност

   

Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на докторанти с цел обучение за мобилност с партниращи университети по програма Еразъм+ за 2016-2017г.

Информация за университетите, с които ФФ има сключени договори, брой места и продължителност, можете да намерите тук

Критерии за подбор на кандидатите

Докторантите, които желаят да участват, трябва да попълнят заявление, което е приложено в отделен файл. В конурса могат да участват само редовни докторанти със срок на обучение до 31.юли 2017г.

Крайният срок за предаване на документите е 14.10.2016 г. в 47 каб. при г-жа А. Георгиева.

Допълнителна информация може да бъде получена и от отдел „Международна дейност и протокол“ – тел. 02/9308416.