Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

Места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за редовен прием за учебната 2022/2023 г.

 

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за прием на редовни и задочни докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, по държавна поръчка за учебната 2022/2023 г. -

кандидатстване 01.09.2022 - 31.10.2022г.

Шифър Професионално направление Докторска програма

Редовно

/бройки/

Задочно

/бройки/

1 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието) 1
2 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на културата) 1
3 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията) 1
4 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология) 1
5 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството) 1
6 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика) 1
7 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища) 1
8 2.3. Философия Философия на науката 1
9 2.3. Философия Теория на познанието 1
10 2.3. Философия Онтология 1
11 2.3. Философия Философия на историята 1
12 2.3. Философия Етика

 

2

13 2.3. Философия Етика (Постмодерна етика)
14 2.3. Философия Етика (Биоетика)
15 2.3. Философия Логика 1
16 2.3. Философия Логика (Философска логика) 1
17 2.3. Философия Естетика 2
18 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 5
19 2.3. Философия История на философията (Антична философия) 1
20 2.3. Философия История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса) 1
21 2.3. Философия История на философията (Философия на Новото време – XVII-XVIII век) 1
22 2.3. Философия История на философията (Нова философия - ХIX век) 1
23 2.3. Философия История на философията (Съвременна философия) 1
24 2.3. Философия История на философията (Източна философия) 1
25 2.3. Философия Реторика (История на реториката) 2 1
26 2.3. Философия Реторика (Съвременна реторика)
27 2.3. Философия Реторика (Невербална комуникация в реториката)
28 2.3. Философия Реторика (Политическа реторика) с обучение на български и Реторика (Политическа реторика) с обучение на английски език
29 2.3. Философия Реторика (Реторика във виртуалната среда)
30 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология 3 1
31 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Оценка на въздействието в областта на културата) 1
32 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Теория на религията) 1
33 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Културна антропология - общества и медии) 1
34 3.2. Психология Психология на развитието в детска и юношеска възраст 1 1
35 3.2. Психология Психология на здравето 2
36 3.2. Психология Обща психология (Психология на личността) 1
37 3.2. Психология Културна и диференциална психология (обучение на английски език) 1
38 3.2. Психология Културна и диференциална психология (обучение на български език)
39 3.2. Психология Консултативна психология 1
40 3.2. Психология Педагогическа психология 1
41 3.2. Психология Социална психология

 

1

42 3.2. Психология Социална психология (Джендърна психология и изследвания на пола)
43 3.2. Психология Социална психология (Социалнопсихологически изследвания на медиите и медийното въздействие)
44 3.2. Психология Клинична психология 1
45 3.2. Психология Трудова, организационна и икономическа психология (Трудова психология) 1 1
46 3.2. Психология Трудова, организационна и икономическа психология (Организационна психология)
47 3.3. Политически науки Политология (Международни отношения) 5
48 3.3. Политически науки Политология (Български политически процес)
49 3.3. Политически науки Политология (Сравнителна политология)
50 3.3. Политически науки Публична администрация 1 2
51 3.3. Политически науки Европеистика (Политика на разширяване на ЕС) 4 1
52 3.3. Политически науки Европеистика (Исторически изследвания на ЕС)
53 3.3. Политически науки Европеистика (Икономически изследвания на ЕС)
54 3.3. Политически науки Европеистика (Медийна политика и право на ЕС)
55 3.3. Политически науки Европеистика (Правни изследвания на ЕС)
56 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС)
57 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС – Eвропейска идентичност)
58 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание, библиография (Потребители и ползване на библиотеките) 1
59 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание, библиография (Специални библиотечни колекции)
60 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание, библиография (История на книгата и четенето - Читатели и четене през българския 19 в.) 1
61 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Информационни ресурси) 1
62 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Информационно осигуряване)
Общо 58 8