Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Покана за участие в докторантски четения

   

Философският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира Докторантски четения в периода 26-28 септември 2016 година.

Всеки докторант във Философски факултет може да участва в четенията като подаде заявка до 20 юни 2016 година на имейл адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg (г-жа Ирена Черешарова, инспектор магистърски и докторантски програми). Заявката трябва да съдържа следната информация:

  • трите имена на докторанта;
  • тема на дисертацията;
  • научна специалност;
  • научен ръководител;
  • тема на доклада;
  • анотация на доклада до 1000 знака (с празните позиции).

 

Нужно е да се изпрати файл с текста на доклада до 10 септември 2016 година на имейл адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg (г-жа Ирена Черешарова, инспектор магистърски и докторантски програми). Текстът на доклада да бъде форматиран по следния начин:

(а) файлов формат – *docx;

(б) свободни от текст ивици (Margins) – 2,5;

(в) вид на шрифта – Tahoma;

(г) размер на шрифта – 12;

(д)междуредие – 1,15;

(е) формат на страниците – А4 (около 1800 знака);

(ж) обем на текста – минимум 8 страници, максимум 10 страници;

(з) структура

- тема на доклада (на български и английски език),

- трите имена на автора/авторите (на български и английски език);

- анотация (на български и английски език; до 1000 знака с празните позиции);

- ключови думи (на български и английски език);

- основно съдържание на доклада (от 8 до 10 страници формат А4);

- използвана литература / използвани източници в отделни блокове (–) на кирилица със съответно транскрибиране и (–)на латиница; размер на шрифта – 10; междуредие – 1;

- при наличие на таблици, схеми, диаграми, фигури те следва да бъдат номерирани (последователно за всеки вид).

След приключване на докторантските четения жури в петчленен състав ще селектира 15 доклада, които след рецензия ще бъдат издадени в сборник.