Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика

   

 

До студентите от редовна форма на обучение, трите специалности!

Уважаеми колеги,
с решение на Факултетния съвет от 22.02.2022 г. (протокол № 10) в
присъствена форма се провеждат практически занятия, консултации, защити на
дипломни работи и изпити.

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ –

юни / юли 2022 г. - виж тук

 

Регистрацията за депозиране на дипломна работа за проверка за съвпадения и защита е в периода 31 май - 2 юни, вкл.
Линк за достъп: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=73519
Достъпът е със самозаписване.

Ukrain

АПЕЛ КЪМ СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА

ЗА ДЕЦАТА НА УКРАЙНА - виж тук

ГРАФИК НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ФП

виж тук

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА - свали видео

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ - виж тук

 

УСПЕХИТЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА - виж тук

 

АКТУАЛНО - виж тук

 

 

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР 2021/2022

11.05.2015