Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии

   

 

 

 

София 1504, бул. "Цар Освободител" No.15

телефон: (02) 9308 381 , (02) 846 82 90 факс: (02) 846 51 43

 

 

 

 

⦿ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2024г., 8 юли 2024 г.

⦿ КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКА кампания ФКНФ - ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ за уч.2024/25

⦿ Кампания за записване на ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ - зимен семестър 2024-2025г.

 

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ В ЛЯТНА ШКОЛА „РЕЛИГИЯ И КУЛТУРА“ ЗА ИЗТОКОВЕДИ

KОНКУРС за млади учени и постдокторанти, 2 етап от НП „Млади учени и постдокторанти“

 

 

⭐⭐⭐ ➔ Изследователска мобилност по проект "SUMMIT"

 

   
   
   
   

 

Програма Еразъм+ , ФКНФ

 

СУ - член на международна мрежа PETRA-E, занимаваща се

с образование и подготовка на литературни преводачи

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ :

⦿ Плащане на семестриални такси за летен семестър на 2023/2024 уч. г. - чрез СУСИ

⦿ Кампания за записване на избираеми дисциплини - зимен семестър на уч. 2024-2025г.

⦿ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА „ВТОРИ ЕЗИК“

⦿ За новоприетите ПЪРВОКУРСНИЦИ

⦿ "Учител по чужд език" - курсове за придобиване на професионална квалификация.

 

БЪРЗИ ВРЪЗКИ

ЦИЕК - център за източни езици и култури; BASRC - British and American Studies Resource Center; The Oxford Test of English; ; EUEI ; PHILOLOGIA Magazine ; Hans Christian Andersen Center ; Център "Aл-Фараби" ; Школа "Конферентен превод" ; Арменистика и кавказология ; Германистика и скандинавистика; Катедра Романистика; Катедра Испанистика; "Manas" - Studies into Asia and Africa Magazine; Научноизследователска катедра "Жозе Сарамаго"; Дигитална лаборатория за студенти арабисти към Върховния комисариат на ООН за бежанците . Център за психологическо консултиране.