Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Общо събрание

   

Общото събрание /ОС/ на факултета е съставено от представители на преподавателите /професори, доценти, асистенти/, студентите, докторантите, административния и обслужващия персонал. Събира се поне веднъж годишно. ОС определя основните насоки в дейността на факултета; решава генералните въпроси, свързани с учебната и научната дейност във факултета; избира и освобождава Декана и членовете на Факултетния съвет.

 

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (06.06.2017 г.)

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (05.06.2018 г.)

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (11.06.2019 г.)

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (30.06.2020 г.)

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (22.06.2021 г.)

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (07.06.2022 г.)

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ на ФАКУЛТЕТА ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ на СУ

 

Председател на Общото събрание

проф. д-р Веселин Костадинов Петров

 

Зам. председател на Общото събрание

доц. д-р Юлиан Загранярски, ОХФ

 

Мандатна комисия:

Председател: проф. д-р Милен Георгиев Богданов (ОХФ)

Зам. председател: проф. д-р Теодор Димитров Гърков (ИХФИ)

Членове:

1. гл. ас. д-р Веселина Точева Рангелова (ПНХ)

2. гл. ас. д-р Деница Еленкова (НХ)

3. ас. Стефания Миленова Гайдарова (ФПОХ)

 

Комисия по предложенията:

Председател: проф. дхн Георги Цветанов Цветков (ОНХ)

Зам. председател: доц. д-р Захари Винаров (ИХФИ)

Членове:

1. доц. д-р Меглена Къндинска (ОХФ)

2. гл. ас. д-р Станислава Стефанова Тодорова (ПНХ)

3. ас. Даниел Йорданов Йорданов (ФПОХ)

 

Факултетна избирателна комисия:

Председател: доц. Николай Александров Грозев (ФХ)

Зам. председател: доц. д-р Никола Бурджиев (ОХФ)

Членове:

1. гл. ас. д-р Даниела Цекова (АХ)

2. гл. ас. д-р Иван Лесов (ИХФИ)

3. гл. ас. д-р Кристина Василева Божинова (ПНХ)

4. гл. ас. д-р Надежда Ангелова (НХ)

5. ас. Десислава Василева Станишева (ФПОХ)

 

Атестационна комисия:

Председател: проф. д-р Анели Неделчева (ОХФ)

Зам. председател: доц. Милена Кирова Иванова (ФХ)

Членове:

1. доц. д-р Анифе Ахмедова (АХ)

2. доц. д-р Йоана Захариева (НХ)

3. гл. ас. д-р Владимира Стоянова Видева (ФПОХ)

4. гл. ас. д-р Людмила Йорданова Любенова (ПНХ)

5. гл. ас. д-р Светослав Аначков (ИХФИ)

 

Комитет по условия на труд (КУТ):

Представители на работодателя:

Председател: доц. д-р Боряна Венелинова Донкова

инж. Пепа Здравкова Господинова

Представители на работещите:

Зам. председател: гл. ас. д-р Елисавета Красимирова Младенова (АХ)

гл. ас. д-р Марин Симеонов Симеонов (ФПОХ)

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

(Списък на членовете на ОС – Юни 2023 г.)

 

 1. Александра Стефанова Камушева, гл. ас. д-р
 2. Александрия Иванова Генджова, доц. д-р
 3. Алексей Александров Василев, доц. д-р
 4. Ана Иванова Колева, гл. ас. д-р
 5. Ана-Мария Павлова Гюргинчева, бак. „ЕХ“
 6. Анастасия Красинова Язова, бак. „ХиА“
 7. Анела Николова Иванова, проф. д-р
 8. Анели Методиева Неделчева, проф. д-р
 9. Анифе Исмаилова Ахмедова, доц. д-р
 10. Антоан Михайлов Рангелов, гл. ас. д-р
 11. Бойка Кунчева Златева, доц. д-р
 12. Боряна Венелинова Донкова, доц. д-р
 13. Боян Руменов Тодоров, доц. д-р
 14. Валентина Веселинова Любомирова, доц. д-р
 15. Валя Кирилова Николова, доц. д-р
 16. Ванеса Христова Велкова, маг. „Ф“
 17. Васил Насков Атанасов, проф. д-р
 18. Венелина Маринова Ангелкова, ас.
 19. Вероника Валентинова Михайлова, гл. ас. д-р
 20. Весела Михайлова Михайлова, ас.
 21. Веселин Костадинов Петров, проф. д-р
 22. Веселина Точева Рангелова, гл. ас. д-р
 23. Веска Иванова Кирчева, гл. ас. д-р
 24. Владимир Донков Петков, ас.
 25. Владимир Иванов Кътев, ас.
 26. Владимир Методиев Гелев, доц. д-р
 27. Владимира Стоянова Видева, гл. ас. д-р
 28. Вяра Николаева Велчева, ас.
 29. Габриела Николаева Тодорова, бак. „ХиА“
 30. Галина Георгиева Генчева, доц. д-р
 31. Галина Ивайлова Йотова, гл. ас. д-р
 32. Галя Костова Маджарова, проф. д-р
 33. Георги Георгиев Йорданов, доц. дхн
 34. Георги Николов Вайсилов, проф. дхн
 35. Георги Цветанов Цветков, проф. дхн
 36. Далия Басам Натил, ас.
 37. Даниел Йорданов Йорданов, ас.
 38. Даниела Цветанова Стефанова, гл. ас. д-р
 39. Деница Кирилова Еленкова, гл. ас. д-р
 40. Десислава Василева Станишева, ас.
 41. Диана Валентинова Чешмеджиева, доц. д-р
 42. Диляра Мелин Рашидова, маг. „Ф“
 43. Димитрина Георгиева Йотова, бак. „КХ“
 44. Димитър Ангелов Гагашев, , бак. „Х“
 45. Димитър Николаев Шандурков, ас.
 46. Димитър Ценов Димитров, доц. д-р
 47. Дона Стефанова Саралиева, бак. „ХиА“
 48. Донка Николова Ташева, доц. д-р
 49. Елена Димитрова Василева, доц. д-р
 50. Елена Христова Бояджиева, доц. д-р
 51. Елиза Петрова Първанова, бак. „ХиА“
 52. Елина Юлиева Боева, ас.
 53. Елисавета Красимирова Младенова, гл. ас. д-р
 54. Емил Иванов Христов, проф. д-р
 55. Жасмина Недкова Петкова, гл. ас. д-р
 56. Захари Пенков Винаров, доц. д-р
 57. Златина Любомирова Златанова, гл. ас. д-р
 58. Ива Николаева Беловеждова, ас.
 59. Ивайла Недялкова Панчева, проф. д-р
 60. Иван Бориславов Лаловски, ас.
 61. Иванка Григорова Дакова, доц. д-р
 62. Иван Игоров Лесов, гл. ас. д-р
 63. Иво Димитров Иванов, гл. ас. д-р
 64. Илиан Илков Димитров, маг. „Ф“
 65. Ирена Евгениева Евгениева, маг. „Ф“
 66. Ирина Богданова Караджова, проф. д-р
 67. Искра Зарева Колева, доц. д-р
 68. Йоана Цветанова Захариева, доц. д-р
 69. Калина Гочева Андреевска, доц. д-р
 70. Кателина Станиславова Наджакова, маг. „Ф“
 71. Катерина Душкова Миланова, ГИАФ
 72. Констанс Емилова Русева, гл. ас. д-р
 73. Константин Тодоров Балашев, проф. дхн
 74. Красимир Димитров Данов, проф. дмн
 75. Кристина Боянова Симеонова, ас.
 76. Кристина Василева Божинова, гл. ас. д-р
 77. Кристина Мирчева Мирчева, гл. ас. д-р
 78. Кръстанка Георгиева Маринова, доц. д-р
 79. Лидия Димитрова Александрова, ст. преп.
 80. Лъчезар Костадинов Христов, доц. д-р
 81. Людмила Йорданова Любенова, гл. ас. д-р
 82. Любен Димитров Михайлов, гл. ас. д-р
 83. Максим Николаев Димитров, бак. „ИХСМ“
 84. Маргарита Жеслав Стефанова, бак. „ЕХ“
 85. Марин Симеонов Симеонов, гл. ас. д-р
 86. Мария Борисова Иванова, доц. д-р
 87. Мария Лазарова Дамова, маг. „Ф“
 88. Мария Милинова Миланова, проф. д-р
 89. Марко Димитров Костадинов, ас.
 90. Мартин Веселинов Костов, маг. „Ф“
 91. Мартин Петров Цветков, доц. д-р
 92. Мая Иванова Спасова, химик
 93. Меглена Илиева Къндинска, доц. д-р
 94. Милен Георгиев Богданов, проф. д-р
 95. Милена Кирова Иванова, доц. д-р
 96. Мирослава Александрова Недялкова, доц. д-р
 97. Михаил Здравков Аврамов, гл. ас. д-р
 98. Моника Георгиева Мутовска, ас.
 99. Мухаммед Гезмиш, маг. „ФАЕ“
 100. Надежда Ангелова Ангелова, гл. ас. д-р
 101. Натали Нинкова Симеонова, бак. „Х“
 102. Невена Иванова Петкова, гл. ас. д-р
 103. Никола Томов Бурджиев, доц. д-р
 104. Николай Александров Грозев, доц. д-р
 105. Николай Денков Денков, проф. дхн
 106. Николай Стефанов Нейков, гл. ас. д-р
 107. Нина Веселинова Кънева, доц. д-р
 108. Нина Георгиева Данчова, гл. ас. д-р
 109. Нина Илкова Маркова, гл. ас. д-р
 110. Огнян Иванов Петров, проф. д-р
 111. Пенка Василева Цанова, проф. д-р
 112. Петко Стоев Петков, проф. д-р
 113. Петър Димитров Георгиев, гл. ас. д-р
 114. Петър Йотов Петров, доц. д-р
 115. Петя Георгиева Ковачева, доц. д-р
 116. Поля Велинова Колева, бак. „ХиИ“
 117. Поля Димитрова Иванова, маг. „Ф“
 118. Рая Ивайлова Найденова, маг. „Ф“
 119. Росица Димитрова Николова, проф. д-р
 120. Румен Христов Ляпчев, гл. ас. д-р
 121. Румен Цветанов Цеков, проф. дхн
 122. Сава Огнянов Георгиев, доц. д-р
 123. Светлана Бойкова Бачева, маг. „Ф“
 124. Светослав Емилов Аначков, гл. ас. д-р
 125. Силвия Станимирова Симеонова, гл. ас. д-р
 126. Силвия Стоянова Стойкова, гл. ас. д-р
 127. Симеона Петкова Кильовска, маг. „Ф“
 128. Славка Стоянова Чолакова, проф. д-р
 129. Соня Върбанова Илиева, проф. дхн
 130. София Рафаел Чичек, маг. „Ф“
 131. Станимир Стоянов Стоянов, доц. д-р
 132. Станислав Стефанов Станимиров, доц. д-р
 133. Станислава Борисова Йорданова, гл. ас. д-р
 134. Станислава Стефанова Тодорова, гл. ас. д-р
 135. Стела Стоянова Георгиева, ас.
 136. Стефан Леонидов Цаковски, проф. д-р
 137. Стефания Миленова Гайдарова, ас.
 138. Стилиян Стойчев Колев, маг. „Ф“
 139. Стилияна Михайлова Перева, гл. ас. д-р
 140. Стоян Иванов Гуцов, проф. д-р
 141. Стоян Иванов Каракашев, проф. д-р
 142. Стоян Илиянов Илиев, докторант
 143. Таня Василева Йорданова, гл. ас. д-р
 144. Теодор Димитров Гърков, проф. д-р
 145. Тодор Минков Дудев, проф. дхн
 146. Тони Георгиев Спасов, проф. дхн
 147. Хашим Себахтинов Хашимов, маг. „Ф“
 148. Христина Емилова Илиева, маг. „Ф“
 149. Христина Иванова Мирчева, ас.
 150. Християн Александров Александров, проф. д-р
 151. Христо Георгиев Христов, гл. ас. д-р
 152. Христо Цачев Цачев, доц. д-р
 153. Цвета Павлова Сарафска, гл. ас. д-р
 154. Цветина Илиянова Гошова, маг. „Ф“
 155. Цветомил Пламенов Войславов, гл. ас. д-р
 156. Юлиан Димитров Загранярски, доц. д-р
 157. Юлия Русланова Романова, доц. д-р