Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Научна и международна дейност 2005 - 2009 г.

   

Юни 2005 г. - Юни 2009 г.

1. Публикации у нас 213
2. Публикации в чужбина 650
3. Изобретения и авторски свидетелства 1
4. Участие в национални конференции, школи и др. 149
5. Участие в международни форуми 84
6. Издадени монографии, учебници, студии и др. 54
7. Обучавани докторанти 67
8. Защитени ОНС ”Доктор” и доктор на науките 41
9. Редактиране, рецензии и предговори на книги 169
10. Преводи на книги, речници 3
11. Участие в краткосрочни и дългосрочни специализации в чужбина 69

 

Реализирани национални научно-изследователски проекти за периода 2005 - 2009 г.

Реализирани международни научно-изследователски проекти за периода 2002 - 2009 г.

Служители, докторанти и студенти, ползвали дългосрочни командировки в периода 2005 - 2009 г.