Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Следдипломна квалификация / Програми

   

“Учител по биология” за всички специалности с биологична насоченост
1. Индивидуална, задочна професионална квалификация
2. Групова, задочна професионална квалификация

“Учител по биология” за всички специалности без биологична насоченост
1. Индивидуална, задочна професионална квалификация

 

КАТЕДРА "ГЕНЕТИКА"

СДК - Съвременни аспекти на биологията: биоинформатика, геномика и синтетична биология"

СДК - ГЕНЕТИКА И БИОМЕДИЦИНА”

СДК - ИНТЕНЗИВЕН КУРС за работа с PCR: „ПОЛИМЕРАЗНА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ (PCR) И СЕКВЕНИРАНЕ НА ДНК“

 

КАТЕДРА "ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА"

СДК - БИОТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕЧЕБНИ И АРОМАТИЧНИ РАСТЕНИЯ