Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ГРАФИК за провеждане на НОЕМВРИЙСКА изпитна сесия - учебна 2021/2022 (БАКАЛАВРИ)

   

Уважаеми колеги,

Изпитите ще се провеждат НЕПРИСЪСТВЕНО!!!

Сесия ще се проведе по следния график:

 • РЕДОВНА ЗИМНА СЕСИЯ за студенти от 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти курс З.О.
  от 08 НОЕМВРИ до 03 ДЕКЕМВРИ 2021 г.
 • ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ - ДИСЦИПЛИНИ ОТ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
  за студенти от 2-ри и 3-ти курс Р.О. и студенти от 2-ри, 3-ти и 4-ти курс З.О.
  от 08 НОЕМВРИ до 03 ДЕКЕМВРИ 2021 г.
 • ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ - ДИСЦИПЛИНИ ОТ ЗИМЕН И ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
  за студенти от 4-ти курс Р.О. и студенти от 5-ти курс З.О.
  от 08 НОЕМВРИ до 03 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Допускането до явяване на изпит става след издаване на протокол:

 • Общ за студентите, които се явяват на редовна сесия;
 • Индивидуален за студентите, които се явяват на ликвидационна сесия.

 

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ (само лектронно)
ОТ 30 октомври ДО 05 ноември 2021 год.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВДУАЛЕН ПРОТОКОЛ

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

 • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит

3. Изпращане на молба и платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

 • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

4. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

ВАЖНО!! Студентите да се информират от графика за предварителни изисквания на преподавателите по съответните дисциплини (в графа "Забележка").

Уважаеми колеги, възможни са промени и допълнения в графика, моля следете редовно сайта!

БИОЛОГИЯ-З.О.
ЕКОЛОГИЯ И ООС-З.О.
БИОТЕХНОЛОГИИ-З.О.
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Пожелаваме успех на всички!