Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Преподаватели и служители / ПОКАНА за ОБЩО СЪБРАНИЕ на Биологическия факултет

   
ПОКАНА за ОБЩО СЪБРАНИЕ на Биологическия факултет,
Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

Уважаеми колеги,

Съгласно чл. 26 (6) от Закона за висшето образование и чл. 43 (1) т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Свети Климент Охридски“,

СВИКВАМ
Общото събрание на Биологическия факултет на заседание на 06.06.2023 г. (вторник) от 10 часа в Аулата на Биологическия факултет, при следния дневен ред:

 

1. Годишен отчет на Деканското ръководство;

2. Отчет за дейностите на ФСС при БФ;

3. Избор за допълване състава на факултетната избирателна комисия - на мястото на един преподавател с прекратен трудов договор и един прекъснал студент;

4. Избор за допълване състава на Комисията по атестиране с двама членове и избор на председател - след писмената оставка на доц. Москова-Думанова и доц. Цачева;

5. Избор за допълване състава на Факултетния съвет: 1 място от квотата на професори и доценти; 1 място от квотата на главни асистенти и асистенти; 2 места от квотата на докторанти и студенти.

Регистрацията за събранието ще започне от 9.00 ч. пред Аулата на Биологическия факултет (София, бул. „Др. Цанков” 8).

Моля, изпращайте своите предложения на председателя на Комисията по предложенията за органи на управление на факултета доц. д-р Траяна Недева (nedeva@biofac.uni-sofia.bg).

 

С уважение,

доц. д-р Елена Ташева-Терзиева
Председател на Общото събрание
на Биологически факултет

доц. д-р Иван Трайков
Зам. председател на Общото събрание
на Биологически факултет