Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Преподаватели и служители / Национален форум „Антиплагиатство и академизъм–проблеми и решения“

   

РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ''

И

ЦЕНТЪРА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ''

 

Имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в национален форум на тема „Антиплагиатство и академизъм - проблеми и решения", който ще се състои на 6 ноември 2018 г. от 9.00 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски"

На форума ще бъдат представени и дискутирани педагогически, технологични и административно-нормативни подходи и решения за превенция и борба с плагиатството и измамите, съгласно приложената програма.

Форумът е фокусиран върху една от актуалните и болезнени теми, свързани с академизма и качеството на висшето образование в 21ви век. Проблеми - намерили отражение и при промените в Закона за развитието на академичния състав в Република България.

ПОКАНА

ПРОГРАМА

Своето участие във форума може да заявите, в срок до 30 октомври 2018 г. ТУК