Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Преподаватели и служители / Конкурсна сесия на Фонд научни изследвания на СУ за 2018 г.

   

Уважаеми колеги,

Конкурсната сесия на Фонд научни изследвания на СУ за 2018 г. е обявена.

Бланките за попълване на проектните предложения можете да изтеглите от ТУК

Проектните предложения се подават ЗАДЪЛЖИТЕЛНО по електронен път на този адрес (входът е с потребителско име и парола от СУСИ)

 

С решение на Факултетния съвет на Биологически факултет от 27.02.2018 г. на конкурсната сесия към Фонд научни изследвания на СУ за 2018 г. в Биологически факултет ще бъдат подкрепени до 3 научни тематични проекта на млади учени на стойност максимум до 3000 лв. Общата предвидена сума за 2018 г. за млади учени е 6900 лв.

 

"Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й. Кандидатите да удостоверят статута си на млад учен с копие от дипломата за завършена (първа) магистърска степен.

 

Хартиено копие с входящ номер на заявката за участие в конкурса да се преде на г-жа Мариана Модрева, стая 238.

 

Заявките за участие ще се приемат до 19 март 2018 г. След този срок системата ще бъде заключена.

 

проф. д-р Хр. Гагов
Зам. -декан НПД