Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Преподаватели и служители / Конкурс за Селекция на преподаватели по програма „Еразъм+“ за Академичната 2017/2018 година

   

 

2
1

„ЕРАЗЪМ+“

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ

Конкурс за Селекция на преподаватели по програма „Еразъм+“

Ключова дейност 1 за мобилност в програмни и партниращи страни

Академична 2017/2018 година

 

Уважаеми колеги,

Биологически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски” инициира конкурс за селекция на преподаватели, които желаят да осъществят мобилност с цел преподаване или обучение през учебната 2017/18 година в чуждестранни университети - партньори на СУ-БФ по програма Еразъм +, Ключова Дейност 1, за мобилност в програмни и партниращи страни.

Повече информация за участие в конкурса можете да намерите в приложените пакети документи: