Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Научни форуми / 2017

   

Международна научна конференция

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

на 10 ноември 2017 г., София

Направления:

  1. ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТЪТ И РЕКРЕАЦИЯТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
  2. РЕКРЕАЦИЯТА, АНИМАЦИЯТА И СПОРТЪТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ
  3. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
  4. ВРЪЗКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА С ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ОБЛАСТИ

Кръгла маса „Спортът в университетското образование - предизвикателство за студента”

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Проф. Анжелина Янева, д-р – председател, Проф. Емилия Рангелова, дпн – ФП – член, Проф. Росица Пенкова, д-р – ДИУУ – член, Проф. Лариса Митина, дпсн – ПФ – Москва – Русия – член, Проф. Тамара Захарук, хабил– ПФ – Седльце – Полша – член, Доц. Биляна Попеска, д-р – ПФ – УГД – Македония – член, Проф. Ина Федотенко, дпн – ТГПУ – Тула – Русия – член, Доц. Боряна Туманова, д-р – ДС – научен секретар, Елица Стоянова – ДС – технически секретар.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: проф. Анжелина Янева, д-р, Секретар: доц. Боряна Туманова, д-р
Членове: Доц. Антон Хиджов, д-р, Доц. Георги Игнатов, д-р, Доц. Евгени Йорданов, д-р, Доц. Ирен Пелтекова, д-р, Гл. ас. Елисавета Михайлова, д-р, Гл. ас. Иванка Кърпарова, д-р, Гл. ас. Марина Недкова, д-р.

Сборник