Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Спортни игри и планински спортове / Ст. преподавател - Таня Гавраилова - волейбол, фитнес / За контакти

   

tdgavrailo@uni-sofia.bg