Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Спортни игри и планински спортове / Гл. ас. д-р Петър Колев - волейбол / За контакти

   

стая 120, тел. 944 2749, 9308 435

Приемно време:

Понеделник - 13.00 - 14.00 ч. БФ

Четвъртък - 12.30 - 13.30 ч. Стая 120, Ректората

Email: petur@uni-sofia.bg