Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Спортни игри и планински спортове / Гл. ас. д-р Петър Колев - волейбол / Спорт

   

Волейбол

Волейболът е спорт с над 70-годишна история в СУ “ Св.Климент Охридски“. През всичките тези години той се е радвал на особено висока популярност сред студентите. Многобройни са постигнатите успехи в състезания от различен мащаб. Много видни треньори и дейци на волейболната игра като част от екипа на спортната катедра при СУ през годините са оставили дълбока следа в развитието на този спорт сред студентите.
И днес волейболът е един от предпочитаните от студентите в СУ спортове. През всяка една учебна година заниманията по този спорт са посещавани от няколкостотин човека. Под ръководството на двама щатни и един хоноруван преподаватели всички те са организирани в повече от 20 профилирани групи за начинаещи и напреднали, както и в две групи по спортно усъвършенстване, а именно представителния мъжки и женски отбор на СУ.
Спортносъстезателната дейност сред студентите се изразява в:
• Обучение и усъвършенстване на навиците в областта на волейбола в профилирани групи за начинаещи и напреднали студенти в рамките на едно занимание седмично.
• Тренировъчна дейност с представителните отбори на СУ в рамките на три и повече занимания седмично.
• Организиране на вътрешни първенства за студентите от СУ в два кръга есен – пролет.
• Участие в състезания от студентския спортен календр на АУС с представителните отбори.
• Участие в международни спортни прояви отново с представителните отбори.
• Организиране и провеждане на зимни и летни учебно – спортни практики.
• Организиране и провеждане на състезания по алтернативни спортове (плажен волейбол) в рамките на лятната учебно – спортна практика.