Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Индивидуални спортове и рекреация / Проф. дн Анжелина Янева - ДЖУДО и БОЙНИ СПОРТОВЕ / Публикации

   

Публикации 49, от които:

√ 4 бр. книги и монографии, в това число автореферат на докторантски труд на тема: „Методика за начално обучение по джудо за деца в предучилищна възраст” ( резюме );

√ 26 статии в научни списания (една в чуждестранно издание);

√ 4 статии и доклади в сборници от международни научни конференции;

√ 10 учебно-методични помагала (учебни игри);

√ 3 учебни програми;

√ 1 рецензия на книга;

√ 5 популярни статии в списания;

Списък на публикациите