Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Folder / гл. aс. д-р Валерия Луканова - джудо