Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Folder / гл.ас. д-р Гергана Деспотова - кинезитерапия