Начало / Университетът / Центрове / Център за икономически теории и стопански политики / Новини от Центъра / Семинар по икономически изследвания: "Теорема за рекордите и някои приложения" - 20 декември 2016, 17 ч., зала 420

   

13.12.2016

 

Центърът за икономически теории и стопански политики и Стопанският факултет на СУ организират редовен Семинар по икономически изследвания

 

Двадесет и шестото издание на семинара, организирано съвместно с екипа на Магистърската програма "Приложна иконометрия и икономическомоделиране" (с подкрепата на Experian), е на тема:

 

"Теорема за рекордите и някои приложения"

 

Семинарът ще се проведе на 20 декември (вторник) 2016 г., от 17 ч. в зала 420 на Стопанския факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Доклад /публична лекция ще изнесе доц. Цветан Игнатов от Катедра Статистика и иконометрия при Стопанския факултет.

 

Повече за Теоремата за рекордите (Теоремата на Игнатов)

1

 

Семинарът е отворен за преподаватели, докторанти и студенти на СУ и други висши училища, както и за изследователи от научни институти.


СЕМИНАР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Семинарът е отворен към всички области на икономическото знание
 • Представят се и се разискват оригинални идеи, както и обобщения и сравнителен анализ на съществуващо знание
 • Разглеждат се както разработки, използващи описателния (позитивния) подход на изследване, така и такива, отнасящи се към оптималния (нормативния) подход
 • Заявки за теми на следващи издания на семинара се приемат от ръководителя на Центъра за икономически теории и стопански политики доц. Теодор Седларски на адрес econ@feb.uni-sofia.bg.
 • Семинарът се организира редовно в зала 420 на Стопанския факултет
 • В специална семинарна поредица се публикуват дискусионни материали (working paper series) - Bulgarian Economic Papers (bep.bg)
 • Работните езици са български и английски
 • Сред тематичните направления на семинара са:
 1. Бизнес цикли
 2. Икономически растеж
 3. Парична теория и политика
 4. Човешки капитал
 5. Пазар на труда
 6. Фискална политика
 7. История на икономическите учения
 8. Икономически институции
 9. Поведенческа икономика
 10. Икономически анализ на правото и др.

 

Представените научни разработки с високо качество се публикуват в електронното издание за дискусионни материали на Центъра за икономически теории Bulgarian Economic Papers (bep.bg)

 Очаквайте информация за предстоящите издания на семинара в профилите на Центъра за икономически теории:

Група за съобщения по електронната поща
Дискусионна група във Facebook