Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Проектиране на нова сграда и упражняване на авторски надзор за нуждите на проект УНИТЕ"

   

Срок за получаване на оферти: 24.07.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 25.07.2019 г., 16:30 ч., Ректорат - Зала "Яйцето".