Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Периодична доставка на печатарска хартия и картони, включваща 3 обособени позиции

   

обособена позиция № 1 Периодична доставка на офсетни хартии и картони

обособена позиция № 2 Периодична доставка на обемни хартии

обособена позиция № 3 Периодична доставка на двустранно хромови хартии гланц, мат, картон и мукава

Срок за получаване на оферти: 19.11.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 20.11.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

Решение РД-40-204/ 14.10.2019 г.

17.10.2019 г.

Обявление за поръчка

17.10.2019 г.

Документация

17.10.2019 г.

Техническа Спецификация - приложение 1

Образци на документи

17.10.2019 г.

Проект на договор

17.10.2019 г.

Приложение ЕЕДОП

17.10.2019 г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

17.10.2019 г.

Протокол

20.12.2019 г.

Доклад с Вх.№ 70-58-153/ 20.12.2019 г.

20.12.2019 г.

Решение РД 40-250/ 20.12.2019 г.

20.12.2019 г.

Договор 80-09-27/ 17.02.2020 г. с "ЕМА" ООД по обособена позиция 1

24.02.2020 г.

Договор 80-09-28/ 17.02.2020 г. с "ЕМА" ООД по обособена позиция 2

24.02.2020 г.

Договор 80-09-29/ 17.02.2020 г. с "ЕМА" ООД по обособена позиция 3

24.02.2020 г.

Обявление за възложена поръчка по обособени позиции 1, 2 и 3

24.02.2020 г.