Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ПЕЧАТАРСКА ХАРТИЯ И КАРТОНИ“ по три обособени позиции

   

1. Обособена позиция № 1 „Периодична доставка на офсетни хартии и картони“

2. Обособена позиция № 2 „Периодична доставка на обемни хартии“

3. Обособена позиция № 3 „Периодична доставка на двустранно хромови хартии гланц, мат, картон и мукава“

 

Срок за получаване на оферти: 27.10.2017г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 30.10.2017г., 15:30 ч., Ректорат - Зала 2

 

Решение за откриване

25.09.2017г.

Обявление за поръчка

25.09.2017г.

Документация

25.09.2017г.

Образци на документи

25.09.2017г.

Приложение към Техническо Предложение

25.09.2017г.

Приложение към Ценово Предложение

25.09.2017г.

Решение за одобряване на обявление за изменение и допълнителна информация - РД 40-141/02.10.17г.

05.10.2017г.

Протокол 1

16.11.2017г.

Протокол 2 с Вх.№ 70-58-125/27.11.2017г.

27.11.2017г.

Доклад с Вх.№70-58-124/27.11.2017г.

27.11.2017г.

Решение РД 40-174/27.11.2017г. по Обособена позиция №1

27.11.2017г.

Решение РД 40-175/27.11.2017г. по Обособена позиция №2

27.11.2017г.

Решение РД 40-176/27.11.2017г. по Обособена позиция №3

27.11.2017г.

Договор 80-09-179/21.12.2017г. с Елидис ООД

18.01.2018г.

Договор 80-09-180/21.12.2017г. с Елидис ООД

18.01.2018г.

Договор 80-09-181/21.12.2017г. с Елидис ООД

18.01.2018г.

Обявление за Възложена поръчка

18.01.2018г.

Допълнително споразумение 80-09-124/28.05.2018г. по Обособена позиция №1

04.06.2018г.

Допълнително споразумение 80-09-126/28.05.2018г. по Обособена позиция №2

04.06.2018г.

Допълнително споразумение 80-09-125/28.05.2018г. по Обособена позиция №3

04.06.2018г.