Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Периодична доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на климатична техника за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”

   

Срок за получаване на оферти: 22.08.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 23.08.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1