Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Осигуряване на колокация за нуждите на Център за обработка на големи масиви от данни

   

Срок за получаване на оферти: 19.09.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 20.09.2019 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 1

Коригиран срок за получаване на оферти: 03.10.2019 г. до 17:30 ч.

Коригирана дата за отваряне на оферти: 04.10.2019 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 1