Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Извършване на строително-ремонтни работи /СРР/, строително-монтажни работи /СМР/ и консервационно – реставрационни работи /КРР/ на сгради, собственост на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по четири обособени позиции"

   

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Извършване на строително - монтажни работи /СМР/, строително-ремонти работи /СРР/ и консервационно – реставрационни работи /КРР/ на сгради паметници на културата в гр. София и страната“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Извършване на строително - монтажни работи /СМР/ и строително-ремонти работи /СРР/ на сгради в гр. София и Учебни бази в страната“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Извършване на строително- монтажни работи /СМР/ и строително-ремонти работи /СРР/ на сгради към Поделение „Социално-битово обслужване“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Извършване на строително- монтажни работи /СМР/ и строително-ремонти работи /СРР/ на сгради в район „Черноморие“

 

Срок за получаване на оферти: 27.02.2017г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 28.02.2017г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

 

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че в Обявлението и Решението за откриване на процедурата е допусната техническа грешка при изписване на телефонния номер на лицата за контакт. Правилният такъв е, както следва: 02/ 846 42 10.

 

Решение АОП РД 40-7/19.01.2017г.

23.01.2017 г.

Обявление

23.01.2017 г.

Документация

23.01.2017 г.

Проект на Договор

23.01.2017 г.

Образци на документи

23.01.2017 г.

Приложение №3 към Ценовото предложение

23.01.2017 г.

Разяснения с Изх.№ 72-00-123/02.02.2017г.

02.02.2017 г.

Разяснения с Изх.№ 72-00-129/03.02.2017г.

03.02.2017 г.

Разяснения с Изх.№ 72-00-170/10.02.2017г.

10.02.2017 г.

Разяснения с Изх.№ 72-00-171/10.02.2017г.

10.02.2017 г.

Разяснения с Изх.№ 72-00-198/17.02.2017г.

17.02.2017 г.

Разяснения с Изх.№ 72-00-216/21.02.2017г.

21.02.2017 г.

Протокол 1

26.04.2017 г.

Съобщение до участниците

03.05.2017г.

Покана за отваряне на пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" с Изх.№ 72-00-648/19.05.2017г.

19.05.2017г.

Протокол 2

16.06.2017г.

Протокол 3

16.06.2017г.

Протокол 4

16.06.2017г.

Протокол 5

16.06.2017г.

Доклад

16.06.2017г.

Решение РД 40-85/15.06.2017г.

16.06.2017г.

Решение РД 40-86/15.06.2017г.

16.06.2017г.

Решение РД 40-87/15.06.2017г.

16.06.2017г.

Решение РД 40-88/15.06.2017г.

16.06.2017г.

Договор 80-09-84/10.07.2017г. с "Гарант Строй" ООД по Обособена позиция №1

14.07.2017г.

Договор 80-09-86/10.07.2017г. с "Електролукс Табаков и синове" ООД по Обособена позиция №2

14.07.2017г.

Договор 80-09-87/10.07.2017г. с "Електролукс Табаков и синове ООД" по Обособена позиция №3

14.07.2017г.

Договор 80-09-85/10.07.2017г. със "Стоянов 06" ЕООД по Обособена позиция №4

14.07.2017г.

Обявление за Възложена поръчка с ID 795559

14.07.2017г.

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че в Обявлението и Решението за откриване на процедурата е допусната техническа грешка при изписване на телефонния номер на лицата за контакт. Правилният такъв е, както следва: 02/ 846 42 10.