Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Извършване на строително - монтажни работи /СМР/, строително-ремонти работи /СРР/ и консервационно – реставрационни работи /КРР/ в сгради на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в гр.София и страната

   

Срок за получаване на оферти: 27.04.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 28.04.2020 г., 15:00 ч., Ректорат - Зала 13

 

Коригиран срок за получаване на оферти: 26.05.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 27.05.2020 г., 15:00 ч., Ректорат - Зала 13